H
197 nap van hátra a tanévből. 2015. november 30., 14:20 - András, Andor
Salamon Eszter reméli: a rettenetes próbaidőszak után átalakul a rendszer, a szülők és diákok szabadon dönthetnek, mikor és milyen foglalkozásokat vesznek igénybe az iskolában, az iskolák pedig erőforrásokat is kapnak ahhoz, hogy igény esetén, a szülők munkaidejéhez igazodva, délután 6-ig, 8-ig nyitott közösségi térként a diákoknak, családjaiknak és a közösségnek foglalkozási lehetőségeket kínáljanak.
H
Az egész napos iskolát az elmúlt hónapokban jóval több kritika érte, mint amennyit jogosan megérdemelt volna. Természetes, hogy egy új rendszer kiépítésében mindig vannak nehézségek és döccenők, de három hónappal a törvény életbelépése után elmondható, hogy kialakult az új rendszer és lassan elcsitulnak a viták. Idővel egyre többen látják majd, hogy ez a változás a gyermekeink érdekét szolgálja.
Pedig az egész napos iskola eredeti, a Fidesz szakpolitikai kabinetje által felvetett és javasolt verziója teljesen másról szólt. A parlament oktatási bizottságát vezető Pokorni Zoltán és Sió László, a Fidesz oktatáspolitikai kabinetjének elnöke azt tartotta volna fontosnak, hogy a napközi, az iskolaotthon és más egész napos foglalkoztatási formák továbbgondolásának tekinthető, külföldön régóta elterjedt, néhány magyarországi intézményben szintén évtizedes múltra visszatekintően alkalmazott modell szélesebb körben ismertté váljon és jogszabályban is definiált módon választható legyen.
Hangos a sajtó a tanévkezdéstől, ahol a pedagógusok (részleges) béremelése együtt jár azzal, hogy diáknak és tanárnak egész nap benn kell maradnia az iskolában. Míg az államtitkár azzal érvel, hogy az így elmaradó túlórapénzt fedezni fogja az emelés és egyébként is anomáliák voltak a túlóra kifizetésekkel kapcsolatban, a másik oldal bírálja a kormány lépését, mert szerintük a béremelés részleges volta és az egész napos bennlét együttesen kioltja annak hatását.
A közoktatási államtitkár ugyanakkor kiemelte: bár az általános iskola számára a nyitva tartás kötelező, nem kell az összes diáknak délután ott maradnia. Ha a szülők tudnak gondoskodni gyermekük ellátásáról, kikérhetik őket az igazgatótól a kötelező órák után. A pedagóguséletpálya-modellel kapcsolatban az államtitkár jelezte: az érintettek első ízben már ebben a tanévben részt vehetnek a minősítő eljáráson, hogy magasabb besorolást kapjanak, s a következő év januárjától az ezzel járó fizetési kategóriába léphessenek.
A köznevelési államtitkárság szerint a kötelező délutáni foglalkozás bevezetése az általános iskolákban társadalmi igényeket elégít ki, az elmúlt évtizedekben a családok szerkezete, életformája ugyanis jelentősen megváltozott. A szülők kérésére az igazgatók felmentést adhatnak a foglalkozások alól.
A tervezetben azt rögzítik, hogy az iskolák kötelessége biztosítani délután négy, illetve indokolt esetben öt óráig a gyermekek számára megfelelő foglalkozásokat. Azt szeretnék, hogy a gyerekek jól fejlődjenek, és ne kallódjanak el, ne csavarogjanak - mutatott rá, kiemelve: az iskola számára kötelező lesz, hogy délutánonként is színvonalasan töltse ki a diákok idejét. Erre egyre növekvő társadalmi igény mutatkozik, míg a gyerekek számára a foglakozások egy része kötelező lesz. Példaként a mindennapos testmozgást, a megnövelt számú művészeti órákat említette.